top of page

REGULAMIN

Regulamin uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez ART Tomasz Imienowski, w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2


W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń artystycznych przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, ART Tomasz Imienowski (Organizator) wprowadza niniejszy regulamin, który obowiązuje podczas wszystkich wydarzeń artystycznych do odwołania. Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.


 1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zapoznanie się i przestrzeganie poniższego Regulaminu oraz Regulaminu obiektu, w którym odbywa się wydarzenie.


 2. Wstęp na wydarzenie możliwy jest wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu. Organizator rości sobie prawo do skontrolowania biletu także w dowolnym momencie trwania wydarzenia.


 3. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w dniu wydarzenia będzie poddany/a kwarantannie, nadzorowi sanitarnemu ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Wydarzeniu Artystycznym.


 4. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Wydarzeniu Artystycznym miałby/aby bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19, osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Wydarzeniu Artystycznym.


 5. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu miałby/aby objawy chorobowe ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Wydarzeniu Artystycznym. 6. Na terenie wydarzenia należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19.


 7. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń przedstawicieli Organizatora oraz obsługi obiektu, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.


 8. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren wydarzenia.


 9. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką przez cały okres przebywania na terenie wydarzenia.


 10. Uczestnicy zobowiązani są do zajmowania na sali miejsc wskazanych przez obsługę, zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. Wskazane miejsca mogą różnić się od miejsc podanych na bilecie, jednak będą się znajdować w tej samej (lub wyższej) kategorii cenowej oraz (jeśli będzie to możliwe) możliwie jak najbliżej zakupionego miejsca.


 11. Osoby spóźnione będą wpuszczane na widownię w pierwszym dogodnym momencie oraz zobowiązane będą do zajęcia miejsca wskazanego przez obsługę.


 12. Organizator ma prawo do usunięcia z terenu Wydarzenia Uczestników, którzy nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu

regulamin: O nas
bottom of page